Žádosti o informace

Toužim

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Navigace

Datum a čas

Dnes je úterý, 21. 5. 2024, 21:17:26

Svátek

Svátek má Monika

Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Ověřený úřad

Město Toužim - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 

 • písemně
 • osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • telefonicky

Kontakty na pracovníky měststkého úřadu naleznete zde...
 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

Lhůty:

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst.1) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst.3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm.b)-3dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst.3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst.5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst.3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst.3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst.4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst.1) - 15 dnů
   

Termíny:

 • Poskytování informací dle § 5 odst.1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst.2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst.3) - od 1.1.2002 
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
   

Kdo může o informaci požádat:

 • každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne:

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne:

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

 

Jak se o informaci žádá:

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
   

Co musí písemná žádost obsahovat:

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
   

Jaký bude postup povinného orgánu:

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1.1.2001 do 15 dnů)
   

Co když orgán žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
   

Komu se odvolání posílá:

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
   

Kdo o odvolání rozhodne:

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.