Bioodpad

Toužim

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Bioodpad:

 

Město Toužim ve spolupráci s Technickou službou města Toužim zavedlo pro občany systém odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů do nádob o velikosti 1200 l, jež byly umístěny po městě i spádových obcí.
 
Nádoby na bio odpad budou sloužit k ukládání:
1) Kompostovatelný odpad z údržby zeleně (tráva, větve do Φ 3 cm, listí, opadané ovoce, zelenina)
Katalogové číslo odpadu 20 02 01
2) Organický kompostovatelný kuchyňský odpad pouze neživočišného původu, tedy jen rostlinný (zbytky ovoce a zeleniny, čajových sáčků, kávové sedliny, skořápek vajec)
Katalogové číslo odpadu 20 01 08