Kotlíkové dotace

Toužim

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kotlíkové dotace:

 

Spuštění příjmu žádostí o dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva

 

Příjem žádostí (od nízkopříjmových občanů) bude probíhat do 30.08.2024 nebo dokud nedojde k vyčerpání alokace.

Žádat o podporu může občan kraje, který má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů. Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximální hranicí až 180 000 Kč dle zvoleného typu zdroje. Na výměnu kotle bude možno získat část prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace je splnění následujících podmínek:

- žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
- žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Dovoluji si upozornit, že se jedná o poslední možnost vyměnit nevyhovující zdroj tepla s podporou dotace. Po 01.09.2024 již nebude možno kotle 1 a 2 emisní třídy provozovat.

 
Veškeré informace a podrobnosti programu naleznou občané na webových stránkách projektu:
 
V případě nejasností či dotazů se prosím obraťte na kontaktní osobu Agátu Holou, e-mail:
agata.hola@kr-karlovarsky.cz, tel.: 354 222 214.