Ochrana přírody a krajiny

Toužim

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace k ochraně přírody a krajiny:

 

Plán péče o zvláště chráněné území - Přírodní památka Prachomety

 

 

Vypalování trávy:

Upozorňujeme občany, zejména zahrádkáře, že plošné vypalování trávy je legislativně celoročně zakázáno (zákony o požární ochraně 133/1985 Sb. či 91/1995 Sb., případně zákonem o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb.). Kdo tyto zákony poruší, dopouští se přestupku. Fyzické osobě pak může být uložena pokuta až 25 tisíc Kč, právnické a podnikající fyzické osobě dokonce až 500 tisíc Kč. I při pálení trávy jsou stanoveny určité povinnosti. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny ohlásit tuto aktivitu příslušnému hasičskému záchrannému sboru. Fyzických osob se to sice netýká, nicméně z hlediska eliminace rizik spojených s případným požárem je to více než vhodné.